Over ons

Het einde van een tijdperk

Op zondagmiddag 9 oktober 2022 kwam een kleurrijk gezelschap bij elkaar in wijkcentrum Fab28 voor een speciale bijeenkomst. Na bijna 30 jaar actief te zijn geweest doet initiatiefnemer Patrick van der Voort een stapje terug bij Kleurrijke Stad. Hij blijft voorzitter, maar dit betekent dat anderen nu de kartrekker van activiteiten worden van Stichting Kleurrijke Stad.

Samen met de vele mensen en organisaties waarmee Kleurrijke Stad de afgelopen jaren mee verbonden was of mee samen hebben gewerkt, stonden we hierbij stil. Dit alles onder de swingende klanken van een Surinaamse band en een heerlijke Indische maaltijd.

Namens het bestuur wil ik Patrick van der Voort bedanken voor zijn jarenlange inzet op allerlei fronten. Wil ik hem bedanken voor Kleurrijke Stad. Hij is nog niet helemaal weg, maar zo voelt het wel en ik wens hem het allerbeste met zijn nieuwe rol bij Kleurrijke Stad. We zullen hem ongetwijfeld nog eens tegenkomen.

Ernest Maas
Secretaris Stichting Kleurrijke Stad

Kleurrijke Stad: “De rek is eruit, we kunnen niet anders dan onze activiteiten minderen en ons aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden!”

Sinds 1995 organiseert en ontwikkelt Stichting Kleurrijke Stad vele mooie multiculturele activiteiten en events. Deze zijn gericht op mensen met een verschillende culturele achtergrond. De vrijwilligersorganisatie, staat voor verbinden, ontmoeten en kennismaken en zoekt continu naar de samenwerking met anderen.

Velen zullen bij menige activiteit van de stichting een mooie herinnering hebben. Zoals de Anti racisme week (later het Kleurrijk Weekfestival ) rond 21 maart de internationale dag tegen racisme. Door gebrek aan structurele middelen stopte dit weekevenement in 2007. Het startte in 1993 met een eendaags festival op het Stadhuisplein, waaraan meer dan 20 organisaties en instellingen meededen en met 1500 bezoekers. De laatste editie in 2007 was een weekfestival, met deelname van bijna 70 organisaties en instellingen en circa 20.000 bezoekers.

Een ander succesvol project van de stichting, was het WK Sport Spektakel voor kinderen van basisscholen. Jaarlijks genoten 600 tot 2000 kinderen van educatieve of sportieve activiteiten. In 2010 ontving Kleurrijke Stad voor dit project het Appeltje van Oranje uit handen van Koningin Beatrix. Na 14 jaar moest dit project jammer genoeg stoppen. Andere herkenbare activiteiten van de stichting waren het jaarlijkse Kleurrijk Oranjefeest en de Dommelpicknick.

Met de activiteiten en projecten, op sport, muziek, dans of iedere andere vorm van expressie, bracht Kleurrijke Stad mensen bij elkaar. Oprichter en voorzitter van het bestuur Patrick van der Voort zegt hierover: “Door ontmoeting en kennismaking leren we met elkaar samen te leven en samen te werken. Voor ons staan niet de verschillen, maar juist de overeenkomsten centraal. Samen willen wij de uitdagingen aangaan en streven naar een Eindhovense samenleving waar iedereen meedoet en van elkaars cultuur kan genieten.” De stichting kon dit werk doen door steun van de Gemeente Eindhoven, diverse fondsen en de inzet van vele vrijwilligers.

“Nu kunnen we niet anders dan ons aanpassen aan de omstandigheden.”, zegt van der Voort. “Het besluit is door het bestuur niet licht genomen. De steun van de Gemeente Eindhoven werd minder en minder.” Volgens de stichting ging niet alleen de politieke en bestuurlijke aandacht voor multiculturaliteit en diversiteit achteruit. De stichting kreeg ook te maken met kortingen op de jaarlijkse gemeentelijke subsidie.
Bijkomend probleem voor de vrijwilligersorganisatie, is dat het aanvragen van de noodzakelijke subsidie een weg is met vele obstakels. Zo werden subsidieregels tussentijds en zonder bericht aangescherpt waardoor vele zaken ineens niet meer werden gesubsidieerd. Zelfs een kop koffie of snack voor de vrijwilligers die bij een activiteit hielpen (jaarlijks €200-€300), was ineens niet meer subsidiabel. Pas na bezwaarschrift en hoorzitting mocht het weer!
Het indienen van bezwaarschriften werd trouwens eerder regel dan noodzaak en over het laatste bezwaarschrift over de subsidietoekenning 2021 heeft de gemeente bijna een jaar gedaan.

En nu de nieuwe gemeentelijke subsidie regeling is ingevoerd, is het extra complex en tijdrovend voor kleine stichtingen die werken met een bestuur van vrijwilligers. Voorheen kon de stichting de dalende subsidie nog opvangen door activiteiten te stoppen. Maar nu is de rek is eruit. Financieel en ook emotioneel. Het kost teveel inspanning om een vrijwilligersorganisatie te draaien die afhankelijk is van
overheidssubsidie. Daarom zullen onze activiteiten voortaan gedragen moeten worden door donaties van sympathisanten en een enkele keer van een particulier fonds. Wij zullen geen subsidie meer aanvragen bij de gemeente. Deze verandering is al ingezet met ons culturele project ‘Typisch Eindhoven’. Dit project kent een uitloop vanwege corona maatregelen, maar zal naar verwachting voor zomer 2022 afgesloten

Namens het bestuur van Stichting Kleurrijke Stad
Patrick van der Voor (voorzitter)
Ernest Maas (secretaris)

—–

Al sinds 1995 organiseert de stichting vele mooie multiculturele activiteiten. Van culturele events met muziek en dans tot discussiebijeenkomsten en sportprojecten. We proberen altijd om dit samen met partners te doen.  De stichting staat immers voor verbinden, ontmoeten en kennismaken. Dat kan het beste in samenwerking met anderen.  Dit kunnen we doen dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Zoals onze bestuursleden (vrijwillige basis) en de vele incidentele vrijwilligers, die ervoor zorgen dat de activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Kleurrijke Stad heeft geen betaalde medewerkers. In 2023 organiseerden we onder andere Spotlight (samen met Poëzieclub Eindhoven) en diverse buurtactiviteiten.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Patrick van der Voort
Secretaris: Ernest Maas
Penningmeester: (vacature) 

Ontmoeten en elkaar leren kennen

Door diversiteit genieten we van elkaars talenten en kwaliteiten, waardoor we kunnen groeien, als individu en in de samenwerking. Kleurrijke Stad wil mensen verbinden en creativiteit speelt hierbij een belangrijke rol.
Heb je een idee voor een activiteit of heb je interesse om te helpen? Laat het ons weten! Kleurrijke Stad is juist op zoek naar mensen met eigen kleurrijke initiatieven of die daaraan willen bijdragen.

Samen maken we Eindhoven

Missie

Kleurrijke Stad is actief in Eindhoven en wij zijn een innovatieve, creatieve, cultureel-maatschappelijke non-profit instelling. Geïnspireerd door diversiteit en de veelzijdige culturele samenleving ontwikkelt en organiseert Kleurrijke Stad aansprekende en uitdagende projecten en evenementen. Wij maken van uw bezoek of deelname aan onze evenementen en projecten graag een onvergetelijke beleving. Dit geldt niet alleen voor onze eigen evenementen maar ook voor een opdracht voor een bedrijfsfeest. Door inclusief en creatief denken zorgen wij steeds weer voor een unieke en smaakvol avontuur. Onze activiteiten voor 7 tot 70 jarigen verbinden, stimuleren en versterken samenwerking, kennismaking en ontmoeting. Wij maken er werk van om altijd een verrassende invulling te geven. Wij willen dit doen omdat wij ons inzetten voor een gezond belang en voor een samenleving van en voor iedereen.

Visie

Alle Europese landen – en eigenlijk over de hele wereld- staan voor de uitdaging van internationale immigratie en integratie van minderheden. Het zijn vooral de steden die een beleid dienen uit te voeren die de sociale cohesie versterkt in de buurten en die de culturele verscheidenheid als motor ziet van ontwikkeling in plaats van als bedreiging. Met onze evenementen en projecten, op sport, muziek, dans of iedere andere vorm van expressie, brengen we mensen bij elkaar. Door ontmoeting en kennismaking leren we met elkaar samen te leven en samen te werken. Voor ons staan niet de verschillen, maar juist de overeenkomsten centraal. Samen willen wij de uitdagingen aangaan en streven naar een Eindhovense samenleving waar iedereen meedoet en van elkaars cultuur kan genieten.