ANBI info

Stichting Kleurrijke Stad is een Algemeen Nut Beogende Instelling, oftewel een ANBI of goede doelen organisatie. Dat wil zeggen dat onze activiteiten voor het algemeen nut (voor iedereen in het algemeen) zijn en dat giften en donaties aan onze stichting als aftrekpost meegenomen mogen worden in de belastingaangifte van de gever.

Als ANBI zijn we verplicht om belangrijke informatie openbaar te delen. Zoals het RSIN-nummer: 8041.60.284 en het KvK-nummer: 41093659.  Op een ander deel van de site kunt u onze missie en visie lezen en stellen wij het bestuur voor. Hieronder vindt u het voorgaande jaarverslag.